להיות מורה לחיים (חינוך עם משמעות)

מס׳ בגפן:
30977

תכנית שמטרתה ליצור עבור אנשי החינוך מרחב בו יוכלו לקבל הכרה לכוח והעוצמה שיש להם לא רק על הישגיהם של התלמידים אלא על ההשראה והתרומה הרבה שיש להם בעיצוב זהותם של האנשים שיגדלו להיות. בריבוי המשימות עימם נאלצים להתמודד צוותי החינוך, דווקא חיבור לתחושת המשמעות שבתפקידם תתרום לרווחתם ותסייע במניעת השחיקה בעבודה.

למידע נוסף על התכנית ניתן ליצור איתנו קשר:

יצירת קשר
סילבוס יסודי
סילבוס על-יסודי
סילבוס התכנית

מפגש 1 - פתיחה

בניית השייכות לקבוצה, פיתוח אמון במנחה, יצירת סקרנות ומוטיבציה להשתתפות פעילה

 • הכרות מעמיקה בקבוצה
 • חשיפה לתכני הסדנה ותיאום ציפיות
 • דמות חינוכית משמעותית
 • ניתוח מאפייני הדמות
 • סיפורי השראה: דמות חינוכית משנה חיים: מיקס קטעי קצרצרים מסרטים כגון: סיכון מחושב, מורה לחיים, תעביר את זה הלאה, Dead Poets Society וכדומה

מפגש 2 - תפיסת תפקיד

פיתוח תהליכי חשיבה ביחס לתפקיד המורה, הרחבת התמונה

 • בין הגדרת תפקיד לתפיסת תפקיד: הצפת פערים ושונות
 • ניתוח תפיסות ועמדות שונות
 • פרשנויות ובמחשבות ביחס לאירועים
 • בצוות ובכיתה: נקודות מבט וחשיבה חיובית מתיאוריה למעשה
 • בין דידקטיקה לחינוך – איפה אני על הרצף
 • תרגיל כתיבה: המורה המושלם, הצוות המושלם, הכיתה המושלמת

מפגש 3 - משמעות בתפקיד

מפגש עם השליחות והמשמעות בתפקיד, חיבור למקור כח פנימי והיכולת להשפיע.

 • רגע משמעותי בתפקיד: שיתוף וניתוח
 • זיהוי חזקות בעצמי: שיח כוחות והרחבה למשאבי כוח בחיי
 • למה התלמיד זקוק: וכיצד אני יכול לתת לו את המענה הנכון
 • כלים לסיוע לתלמידים לזהות כוחות ולהביא אותם לידי ביטוי
 • כלים לקידום תלמידים בגישת הכוחות ופרקטיקות חיזוק חיובי

מפגש 4 - הצבת מטרות

הבנת הערך בהצבת חזון ומטרה, שימוש במטרות לקידום אישי והקניית מיומנויות הצבת מטרות לתלמידים

 • טכניקות הצבת מטרות
 • המטרות שלי כמורה – ובהיבטי חיים נוספים (מקצועי / אישי / משפחתי)
 • כלים לתלמיד- הצבת מטרות
 • מה קודם למה – המטרה או הדרך?
 • התמודדות עם כישלונות בדרך, תכונות נדרשות להשגת המטרה: חוסן, התמדה, נחישות, אומץ, סבלנות
 • משימה לשבוע הקרוב: לבצע בכיתה תרגיל הצבת מטרות

מפגש 5 - תקשורת וגבולות

פיתוח מיומנויות תקשורת בין – אישית עם התלמיד ועם ההורה, למידת עקרונות הצבת הגבולות ומשמעותן

 • שיתוף ולמידת עמיתים – תרגול הצבת מטרות בכיתה
 • תקשורת מיטיבה: הקשבה פעילה, שאילת שאלות, חוסר שיפוטיות, התעניינות, שיחות על החיים
 • כיצד להעביר מסרים גם ללא מילים: לדוגמה, אמון בתלמיד
 • גבולות: אסוציאציות מיפוי וניתוח המושג גבולות, הגבולות בשירות המורה או התלמיד? שימוש נכון ומושכל בגבולות להשגת מטרות וחינוך משמעותי
 • אתגרים בקשר בתקשורת עם הורים  ובמשמעות קיום מערכות יחסים משמעותיות ומקדמות
 • כיצד מבצעים ביקורי בית, שיחות קבועות, שיתוף שוטף בהצלחות ובעיות

יוצרים שפה

המשך מיומנויות תקשורת

 • שיתוף מתרגול מיומנויות לאורך השבוע, רפלקציה ושיח על קשיים במעבר מהתאוריה למעשה
 • חזרה  על תכנים משמעותיים במחצית הראשונה של הסדנה.    
 • סימולציות תקשורת – בהמשך ישיר ממפגש קודם בטכניקת דובר, מאזין וצופה. שיקוף, הצפת פערים וקשיים, שיח על תגובות אוטומטיות ושינוי דפוסים.

מפגש 7 - אקלים כיתתי

פיתוח מודעות ויכולת ליצירת אקלים כיתתי מיטבי, תוך דוגמה אישית

 • מיפוי וניתוח אקלים כיתתי נוכחי
 • הצבת חזון: הכיתה המושלמת
 • ניתוח הפערים, הבנת תמונת המצב והצעדים הנדרשים
 • כלים לבניית "תקנון כיתה"
 • בניית שפה משותפת בין המורה לתלמידים, בין התלמידים לבין עצמם
 • פיתוח גאוות יחידה: כבוד הדדי, עזרה הדדית, התעניינות הדדית, פעולות של נתינה על בסיס קבוע, לא להתנשאות וציניות ביניהם, כן לחברות ולאחריות חברתית
 • משימה שבועית: כל מורה מציב יעד מתוך החומר שנלמד במפגש אותו יישם במהלך השבוע בכיתה

מפגש 8 - מניעת שחיקה

פיתוח מודעות למחוללי שחיקה, מתן מרחב בטח לשיתוף בקושי ובאתגר

 • שיתוף במשימה השבועית, למידת עמיתים, מיקוד בקשיים ובחסמים.
 • הצפת פערים, קשיים ואתגרים ביישום ערכי הסדנה – שיח מנרמל ולא שיפוטי
 • תרגיל הצפת האתגרים המקשים על המורה
 • למידת תכנית התנהגותית חיובית
 • שחיקה: הגדרה, מאפיינים, ביטויים
 • בחינה עצמית אל מול רצף השחיקה
 • מיפוי מחוללי השחיקה שלי "זוללי האנרגיה"
 • מניעת שחיקה – מרכיבי חיזוק החוסן- למידה והתנסות.

מפגש 9 - למידה משמעותית

העמקה בערכים והמשמעות שלי כמורה, פיתוח מודעות לעבודה עם תלמידים מאתגרים והחשיבות בדוגמה האישית

 • למידה משמעותית: כיצד מקנים ערכים?
 • מה הערכים שחשוב לי להעביר? עם מה הייתי רוצה שהתלמיד יצא מהמפגש החינוכי איתי?
 • כיצד לשמור על האמון והאופטימיות בעבודה עם ילדים מורכבים? תיאורי מקרה ולמידה
 • תרגילי המחשה קבוצתיים: דוגמה אישית, חיזוקים חיוביים
 • לקראת פרידה: תרגיל כתיבה – תמונת חזון אישי

מפגש 10 - סיכום ופרידה

סיכום התהליך ומיקוד בהצלחות ובהישגים, חוויית פרידה מיטבית

 • שיתוף ולמידת עמיתים על התנסות למידה משמעותית בכיתה
 • סשן סיכום: איסוף ושיח על תכנים מרכזיים שעלו לאורך הסדנה
 • סשן השראה: בסיפור ושיר
 • סשן פרידה: תודה, בבקשה, סליחה

דגעדעדע

תכנית יסודי

תכנית על-יסודי

מפגש 1 - פתיחה

בניית השייכות לקבוצה, פיתוח אמון במנחה, יצירת סקרנות ומוטיבציה להשתתפות פעילה

 • הכרות מעמיקה בקבוצה
 • חשיפה לתכני הסדנה ותיאום ציפיות
 • דמות חינוכית משמעותית
 • ניתוח מאפייני הדמות
 • סיפורי השראה: דמות חינוכית משנה חיים: מיקס קטעי קצרצרים מסרטים כגון: סיכון מחושב, מורה לחיים, תעביר את זה הלאה, Dead Poets Society וכדומה

מפגש 2 - תפיסת תפקיד

פיתוח תהליכי חשיבה ביחס לתפקיד המורה, הרחבת התמונה

 • בין הגדרת תפקיד לתפיסת תפקיד: הצפת פערים ושונות
 • ניתוח תפיסות ועמדות שונות
 • פרשנויות ובמחשבות ביחס לאירועים
 • בצוות ובכיתה: נקודות מבט וחשיבה חיובית מתיאוריה למעשה
 • בין דידקטיקה לחינוך – איפה אני על הרצף
 • תרגיל כתיבה: המורה המושלם, הצוות המושלם, הכיתה המושלמת

מפגש 3 - משמעות בתפקיד

מפגש עם השליחות והמשמעות בתפקיד, חיבור למקור כח פנימי והיכולת להשפיע.

 • רגע משמעותי בתפקיד: שיתוף וניתוח
 • זיהוי חזקות בעצמי: שיח כוחות והרחבה למשאבי כוח בחיי
 • למה התלמיד זקוק: וכיצד אני יכול לתת לו את המענה הנכון
 • כלים לסיוע לתלמידים לזהות כוחות ולהביא אותם לידי ביטוי
 • כלים לקידום תלמידים בגישת הכוחות ופרקטיקות חיזוק חיובי

מפגש 4 - הצבת מטרות

הבנת הערך בהצבת חזון ומטרה, שימוש במטרות לקידום אישי והקניית מיומנויות הצבת מטרות לתלמידים

 • טכניקות הצבת מטרות
 • המטרות שלי כמורה – ובהיבטי חיים נוספים (מקצועי / אישי / משפחתי)
 • כלים לתלמיד- הצבת מטרות
 • מה קודם למה – המטרה או הדרך?
 • התמודדות עם כישלונות בדרך, תכונות נדרשות להשגת המטרה: חוסן, התמדה, נחישות, אומץ, סבלנות
 • משימה לשבוע הקרוב: לבצע בכיתה תרגיל הצבת מטרות

מפגש 5 - תקשורת וגבולות

פיתוח מיומנויות תקשורת בין – אישית עם התלמיד ועם ההורה, למידת עקרונות הצבת הגבולות ומשמעותן

 • שיתוף ולמידת עמיתים – תרגול הצבת מטרות בכיתה
 • תקשורת מיטיבה: הקשבה פעילה, שאילת שאלות, חוסר שיפוטיות, התעניינות, שיחות על החיים
 • כיצד להעביר מסרים גם ללא מילים: לדוגמה, אמון בתלמיד
 • גבולות: אסוציאציות מיפוי וניתוח המושג גבולות, הגבולות בשירות המורה או התלמיד? שימוש נכון ומושכל בגבולות להשגת מטרות וחינוך משמעותי
 • אתגרים בקשר בתקשורת עם הורים  ובמשמעות קיום מערכות יחסים משמעותיות ומקדמות
 • כיצד מבצעים ביקורי בית, שיחות קבועות, שיתוף שוטף בהצלחות ובעיות

יוצרים שפה

המשך מיומנויות תקשורת

 • שיתוף מתרגול מיומנויות לאורך השבוע, רפלקציה ושיח על קשיים במעבר מהתאוריה למעשה
 • חזרה  על תכנים משמעותיים במחצית הראשונה של הסדנה.    
 • סימולציות תקשורת – בהמשך ישיר ממפגש קודם בטכניקת דובר, מאזין וצופה. שיקוף, הצפת פערים וקשיים, שיח על תגובות אוטומטיות ושינוי דפוסים.

מפגש 7 - אקלים כיתתי

פיתוח מודעות ויכולת ליצירת אקלים כיתתי מיטבי, תוך דוגמה אישית

 • מיפוי וניתוח אקלים כיתתי נוכחי
 • הצבת חזון: הכיתה המושלמת
 • ניתוח הפערים, הבנת תמונת המצב והצעדים הנדרשים
 • כלים לבניית "תקנון כיתה"
 • בניית שפה משותפת בין המורה לתלמידים, בין התלמידים לבין עצמם
 • פיתוח גאוות יחידה: כבוד הדדי, עזרה הדדית, התעניינות הדדית, פעולות של נתינה על בסיס קבוע, לא להתנשאות וציניות ביניהם, כן לחברות ולאחריות חברתית
 • משימה שבועית: כל מורה מציב יעד מתוך החומר שנלמד במפגש אותו יישם במהלך השבוע בכיתה

מפגש 8 - מניעת שחיקה

פיתוח מודעות למחוללי שחיקה, מתן מרחב בטח לשיתוף בקושי ובאתגר

 • שיתוף במשימה השבועית, למידת עמיתים, מיקוד בקשיים ובחסמים.
 • הצפת פערים, קשיים ואתגרים ביישום ערכי הסדנה – שיח מנרמל ולא שיפוטי
 • תרגיל הצפת האתגרים המקשים על המורה
 • למידת תכנית התנהגותית חיובית
 • שחיקה: הגדרה, מאפיינים, ביטויים
 • בחינה עצמית אל מול רצף השחיקה
 • מיפוי מחוללי השחיקה שלי "זוללי האנרגיה"
 • מניעת שחיקה – מרכיבי חיזוק החוסן- למידה והתנסות.

מפגש 9 - למידה משמעותית

העמקה בערכים והמשמעות שלי כמורה, פיתוח מודעות לעבודה עם תלמידים מאתגרים והחשיבות בדוגמה האישית

 • למידה משמעותית: כיצד מקנים ערכים?
 • מה הערכים שחשוב לי להעביר? עם מה הייתי רוצה שהתלמיד יצא מהמפגש החינוכי איתי?
 • כיצד לשמור על האמון והאופטימיות בעבודה עם ילדים מורכבים? תיאורי מקרה ולמידה
 • תרגילי המחשה קבוצתיים: דוגמה אישית, חיזוקים חיוביים
 • לקראת פרידה: תרגיל כתיבה – תמונת חזון אישי

מפגש 10 - סיכום ופרידה

סיכום התהליך ומיקוד בהצלחות ובהישגים, חוויית פרידה מיטבית

 • שיתוף ולמידת עמיתים על התנסות למידה משמעותית בכיתה
 • סשן סיכום: איסוף ושיח על תכנים מרכזיים שעלו לאורך הסדנה
 • סשן השראה: בסיפור ושיר
 • סשן פרידה: תודה, בבקשה, סליחה

סילבוס התכנית