בשביל המחר- תכנית מערכתית למניעת נשירה

מס׳ בגפן:
31693

תכנית המציעה מעטפת מערכתית הכוללת  מענה תהליכי פרטני או קבוצתי לתלמידים, הכשרת הצוות החינוכי והדרכת הורים.  התכנית עוסקת באמצעות תרגילים אישיים וקבוצתיים, למידה חווייתית ושיח קבוצתי  בנושא האחריות והמנהיגות האישית, התמדה, ניהול כעסים וויסות, הסתגלות חברתית  והתמודדות עם גבולות ומסגרות, חיבור לחוזקות וכוחות אישיים, מוטיבציה והנעה,  חזון והגשמה.

למידע נוסף על התכנית ניתן ליצור איתנו קשר:

יצירת קשר
סילבוס יסודי
סילבוס על-יסודי
סילבוס התכנית

התכנית מורכבת משלושה שלבים:

שלב ראשון: מפגש עם הצוות החינוכי והטיפולי, מיפוי צרכים, התאמת התכנית למאפיינים הייחודיים ותיאום ציפיות מדויק על אופי ומבנה התכנית, מטרותיה וצרכים לוגיסטיים.

שלב שני: איתור וזיהוי תלמידים מתאימים, ראיון אישי לרתימת התלמיד להשתתפות, שיתוף הורי התלמידים במטרות ומבנה התכנית.

שלב שלישי: הנחיית מפגשי התכנית באופן סדיר ומובנה, בליווי הצוות הטיפולי. בשילוב מפגשי הכשרה לצוות החינוכי ומפגשי הדרכה להורים.

שלב רביעי: סיכום התהליך ומילוי משובים.

סילבוס לתלמידים:

מפגש 1 - הקבוצה ואני

יצירת אמון ומרחב בטוח בקבוצה לשיתוף והשתתפות

 • הכרות מעמיקה בקבוצה
 • חשיפה לתכני הקבוצה באמצעות סיפור ותרגילים קבוצתיים
 • בניית חוזה קבוצתי ותיאום ציפיות
 • שאלון עצמי: יחס למסגרת – עיבוד וניתוח התוצאות

מפגש 2 - לפגוש את עצמי

הכנת הקרקע לתהליך שינוי על ידי מיקוד פנימי והכתבת קול חיובי בקבוצה

 • זיהוי כוחות בעצמי
 • שיח חוזקות – הרחבת הכוחות
 • מה מניע אותי?
 • כתיבת חזון אישי

מפגש 3 - המסגרת ואני

הצפת הנושא, אבחון המשתתפים, יצירת שיח מנרמל על תפיסת המסגרת והיחס אליה

 • סוגי מסגרות – עמדות כלפי מסגרת
 • תרגיל חקר מוקיר על מסגרת שהיטיבה עימי
 • ציפיות שלי מהמסגרת ושלה ממני
 • אני במרכז או המסגרת במרכז?
 • "המסגרת המושלמת" – תרגיל בכתיבה יוצרת

מפגש 4 - גבולות ואני

שיח קבוצתי מעמיק על מוגנות

 • סוגי גבולות – פנימי וחיצוני
 • פריצת גבולות ותוצאות
 • תרגילי הצבת גבול, שיח ועיבוד

מפגש 5 - הר הגעש שבתוכי

לאפשר מפגש עם האגרסיות שבי, לדבר איתן, לגעת בהן

 • מה קורה לי כש.... סימולציות מצבי לחץ ותסכול
 • ניתוח תגובות אוטומטיות
 • הכל בראש- פרשנויות וכח הבחירה
 • טכניקות התמודדות עם תסכול

מפגש 6 - האני הכועס

העמקה נוספת במפגש עם עצמי והבנת הקשיים שלי

 • מעגלי שליטה – פנימי וחיצוני
 • על מי אני כועס?
 • איך מתמודדים עם חוסר אונים
 • טכניקות התמודדות עם כעס

מפגש 7 - יד מושטת

חזרה לחיבור לכוחות ומשאבים אישיים ולמידה על נורות אזהרה

 • עזרה הדדית – מה אני נותן מעצמי לעולם
 • היכולת לבקש ולקבל עזרה – שיח ותרגול
 • התנהגויות מסכנות – זיהוי וטיפול: בעצמי ובחבר

מפגש 8 - מנטור פנימי

פיתוח "קול פנימי" מכוון לקידום וצמיחה אישית

 • הצבת יעד אישי – תרגיל 100 ימים
 • סוגי מוטיבציות ו"טריקים" לפיתוח מוטיבציה
 • המנוע שלי (שימוש בערכים ממפגש 2)
 • כוח ההתמדה

מפגש 9 - משקפיים ורודים או שבורים

בחירת נקודת מבט, הפנמת כוח הבחירה

 • ניתוח המסגרות בחיי
 • הדגשת המקום החיובי – פיתוח יכולת ראיית טוב
 • שיח על שיפוטיות וביקורת
 • חזרה לטקסטים ממפגש 3 "המסגרת המושלמת" ברטרוספקטיבה ושיח על התהליך האישי

מפגש 10 - סיכום התהליך ופרידה

הטמעת תובנות, חווית פרידה מיטבית

 • ראיית הטוב בעצמי
 • רפלקציה על התהליך וחזרה על תכנים מרכזיים
 • איסוף כוחות וחזקות בעצמי ובקבוצה
 • תרגיל פרידה: תודה, בבקשה, סליחה

סילבוס הכשרת הצוות החינוכי:

מפגש 1 - מבט לגיל ההתבגרות

למידת מאפייני הגיל ומצבי הסיכון האפשריים המובילים לנשירה

 • הכרות מעמיקה בקבוצה
 • חשיפה לתכני ההכשרה ותיאום ציפיות
 • מאפייני גיל ההתבגרות: גיבוש זהות
 • מצבי סיכון, זיהוי וטיפול

מפגש 2 - מורה לחיים

פיתוח מוטיבציה להפוך לדמות חינוכית משמעותית

 • דמות חינוכית משמעותית: זיהוי כוחות בעצמי
 • מוטיבציה וחזון אישי בהוראה
 • מורה לחיים: כוח האמון והאמונה
 • חקר מוקיר: סיפורי הצלחה בחינוך

מפגש 3 - שפת הלב

פיתוח אמפתיה לצרכי התלמיד, הקניית מיומנויות שיח מכיל ומצמיח

 • זיכרונות מגיל הנעורים – תרגיל בכתיבה יוצרת
 • התמודדויות בני הנוער: חברתי ורגשי
 • איך מדברים על זה? למידת טכניקות לשיח רגשי עם התלמיד, התנסות ועיבוד
 • עזרה עצמית – כלים לסיוע לתלמידים במצוקה

מפגש 4 - גבול מחבק

פיתוח יכולת הצבת גבול לצד הכלה ואמפתיה

 • סוגי גבולות – פנימי וחיצוני
 • פריצת גבולות ושפת התוצאות
 • תרגילי הצבת גבול, שיח ועיבוד
 • שליטה מול השפעה
 • "עשה" ו"אל תעשה" בבדיקת גבולות מצד התלמיד

מפגש 5 - מונעים נשירה: מחזקים שייכות א'

למידה והעמקה במודלים למניעת נשירה

 • למידת מודלים לעבודה עם נוער נושר
 • תרגול יישום מודלים על מקרי בוחן
 • שיח עיבוד וניתוח – חילוץ תובנות מובילות
 • בניית מודל ייחודי מותאם מערכת וצרכים

מפגש 6 - מונעים נשירה: מחזקים שייכות ב'

פיתוח גישה מערכתית ואישית למניעת נשירה

 • חזרה על המודל שנבנה במפגש 5
 • ניתוח חסמים וזרזים
 • הפנינג טיפים – מה עובד לי?
 • איסוף ובניה מחודשת של המודל
 • תרגול והטמעת מרכיבי המודל על מקרי בוחן

מפגש 7 - מורה נושר

פיתוח מודעות עצמית לקושי בהתמודדות עם נוער בסיכון

 • שחיקת חמלה בקרב הצוות החינוכי: מודעות, מניעה וטיפול
 • דוגמה אישית לערכים הנדרשים מהתלמיד: מנהיגות עצמית, אחריות אישית, מוטיבציה, התמדה
 • למידת עמיתים: ניתוח תיאורי מקרה

מפגש 8 - יוצאים לדרך

הטמעת שפת העידוד, חוויית פרידה מיטבית

 • הצבת יעד אישי – תרגיל 100 ימים
 • סוגי מוטיבציות ו"טריקים" לפיתוח מוטיבציה
 • סיכום ערכים מובילים ותובנות, רפלקציה על התהליך ונגיעה בנושא חרדת נטישה

מפגש הדרכת הורים

 • חלק ראשון: הכרות ולמידת מאפייני גיל ההתבגרות, מצבי מצוקה וסיכון ואפשרויות הטיפול
 • חלק שני: ההורה כמקור חוסן: תקשורת ויחסים במשפחה, גבולות ותוצאות, שליטה והשפעה
 • חלק שלישי: כלים להתמודדות ההורה עם תופעות נפוצות בקרב בני הנוער: תסכול, מתח, ניכור, התנהגות מסכנת. שיח על "עשה ואל תעשה", אימוץ גישה ושפה מקדמת ומעודדת
 • חלק רביעי: חיבור לכוחות ומשאבים אישיים, דוגמה אישית- אחריות ומנהיגות אישית, חיזוק תחושת מסוגלות הורית

כיגייגי

תכנית יסודי

תכנית על-יסודי

התכנית מורכבת משלושה שלבים:

שלב ראשון: מפגש עם הצוות החינוכי והטיפולי, מיפוי צרכים, התאמת התכנית למאפיינים הייחודיים ותיאום ציפיות מדויק על אופי ומבנה התכנית, מטרותיה וצרכים לוגיסטיים.

שלב שני: איתור וזיהוי תלמידים מתאימים, ראיון אישי לרתימת התלמיד להשתתפות, שיתוף הורי התלמידים במטרות ומבנה התכנית.

שלב שלישי: הנחיית מפגשי התכנית באופן סדיר ומובנה, בליווי הצוות הטיפולי. בשילוב מפגשי הכשרה לצוות החינוכי ומפגשי הדרכה להורים.

שלב רביעי: סיכום התהליך ומילוי משובים.

סילבוס לתלמידים:

מפגש 1 - הקבוצה ואני

יצירת אמון ומרחב בטוח בקבוצה לשיתוף והשתתפות

 • הכרות מעמיקה בקבוצה
 • חשיפה לתכני הקבוצה באמצעות סיפור ותרגילים קבוצתיים
 • בניית חוזה קבוצתי ותיאום ציפיות
 • שאלון עצמי: יחס למסגרת – עיבוד וניתוח התוצאות

מפגש 2 - לפגוש את עצמי

הכנת הקרקע לתהליך שינוי על ידי מיקוד פנימי והכתבת קול חיובי בקבוצה

 • זיהוי כוחות בעצמי
 • שיח חוזקות – הרחבת הכוחות
 • מה מניע אותי?
 • כתיבת חזון אישי

מפגש 3 - המסגרת ואני

הצפת הנושא, אבחון המשתתפים, יצירת שיח מנרמל על תפיסת המסגרת והיחס אליה

 • סוגי מסגרות – עמדות כלפי מסגרת
 • תרגיל חקר מוקיר על מסגרת שהיטיבה עימי
 • ציפיות שלי מהמסגרת ושלה ממני
 • אני במרכז או המסגרת במרכז?
 • "המסגרת המושלמת" – תרגיל בכתיבה יוצרת

מפגש 4 - גבולות ואני

שיח קבוצתי מעמיק על מוגנות

 • סוגי גבולות – פנימי וחיצוני
 • פריצת גבולות ותוצאות
 • תרגילי הצבת גבול, שיח ועיבוד

מפגש 5 - הר הגעש שבתוכי

לאפשר מפגש עם האגרסיות שבי, לדבר איתן, לגעת בהן

 • מה קורה לי כש.... סימולציות מצבי לחץ ותסכול
 • ניתוח תגובות אוטומטיות
 • הכל בראש- פרשנויות וכח הבחירה
 • טכניקות התמודדות עם תסכול

מפגש 6 - האני הכועס

העמקה נוספת במפגש עם עצמי והבנת הקשיים שלי

 • מעגלי שליטה – פנימי וחיצוני
 • על מי אני כועס?
 • איך מתמודדים עם חוסר אונים
 • טכניקות התמודדות עם כעס

מפגש 7 - יד מושטת

חזרה לחיבור לכוחות ומשאבים אישיים ולמידה על נורות אזהרה

 • עזרה הדדית – מה אני נותן מעצמי לעולם
 • היכולת לבקש ולקבל עזרה – שיח ותרגול
 • התנהגויות מסכנות – זיהוי וטיפול: בעצמי ובחבר

מפגש 8 - מנטור פנימי

פיתוח "קול פנימי" מכוון לקידום וצמיחה אישית

 • הצבת יעד אישי – תרגיל 100 ימים
 • סוגי מוטיבציות ו"טריקים" לפיתוח מוטיבציה
 • המנוע שלי (שימוש בערכים ממפגש 2)
 • כוח ההתמדה

מפגש 9 - משקפיים ורודים או שבורים

בחירת נקודת מבט, הפנמת כוח הבחירה

 • ניתוח המסגרות בחיי
 • הדגשת המקום החיובי – פיתוח יכולת ראיית טוב
 • שיח על שיפוטיות וביקורת
 • חזרה לטקסטים ממפגש 3 "המסגרת המושלמת" ברטרוספקטיבה ושיח על התהליך האישי

מפגש 10 - סיכום התהליך ופרידה

הטמעת תובנות, חווית פרידה מיטבית

 • ראיית הטוב בעצמי
 • רפלקציה על התהליך וחזרה על תכנים מרכזיים
 • איסוף כוחות וחזקות בעצמי ובקבוצה
 • תרגיל פרידה: תודה, בבקשה, סליחה

סילבוס הכשרת הצוות החינוכי:

מפגש 1 - מבט לגיל ההתבגרות

למידת מאפייני הגיל ומצבי הסיכון האפשריים המובילים לנשירה

 • הכרות מעמיקה בקבוצה
 • חשיפה לתכני ההכשרה ותיאום ציפיות
 • מאפייני גיל ההתבגרות: גיבוש זהות
 • מצבי סיכון, זיהוי וטיפול

מפגש 2 - מורה לחיים

פיתוח מוטיבציה להפוך לדמות חינוכית משמעותית

 • דמות חינוכית משמעותית: זיהוי כוחות בעצמי
 • מוטיבציה וחזון אישי בהוראה
 • מורה לחיים: כוח האמון והאמונה
 • חקר מוקיר: סיפורי הצלחה בחינוך

מפגש 3 - שפת הלב

פיתוח אמפתיה לצרכי התלמיד, הקניית מיומנויות שיח מכיל ומצמיח

 • זיכרונות מגיל הנעורים – תרגיל בכתיבה יוצרת
 • התמודדויות בני הנוער: חברתי ורגשי
 • איך מדברים על זה? למידת טכניקות לשיח רגשי עם התלמיד, התנסות ועיבוד
 • עזרה עצמית – כלים לסיוע לתלמידים במצוקה

מפגש 4 - גבול מחבק

פיתוח יכולת הצבת גבול לצד הכלה ואמפתיה

 • סוגי גבולות – פנימי וחיצוני
 • פריצת גבולות ושפת התוצאות
 • תרגילי הצבת גבול, שיח ועיבוד
 • שליטה מול השפעה
 • "עשה" ו"אל תעשה" בבדיקת גבולות מצד התלמיד

מפגש 5 - מונעים נשירה: מחזקים שייכות א'

למידה והעמקה במודלים למניעת נשירה

 • למידת מודלים לעבודה עם נוער נושר
 • תרגול יישום מודלים על מקרי בוחן
 • שיח עיבוד וניתוח – חילוץ תובנות מובילות
 • בניית מודל ייחודי מותאם מערכת וצרכים

מפגש 6 - מונעים נשירה: מחזקים שייכות ב'

פיתוח גישה מערכתית ואישית למניעת נשירה

 • חזרה על המודל שנבנה במפגש 5
 • ניתוח חסמים וזרזים
 • הפנינג טיפים – מה עובד לי?
 • איסוף ובניה מחודשת של המודל
 • תרגול והטמעת מרכיבי המודל על מקרי בוחן

מפגש 7 - מורה נושר

פיתוח מודעות עצמית לקושי בהתמודדות עם נוער בסיכון

 • שחיקת חמלה בקרב הצוות החינוכי: מודעות, מניעה וטיפול
 • דוגמה אישית לערכים הנדרשים מהתלמיד: מנהיגות עצמית, אחריות אישית, מוטיבציה, התמדה
 • למידת עמיתים: ניתוח תיאורי מקרה

מפגש 8 - יוצאים לדרך

הטמעת שפת העידוד, חוויית פרידה מיטבית

 • הצבת יעד אישי – תרגיל 100 ימים
 • סוגי מוטיבציות ו"טריקים" לפיתוח מוטיבציה
 • סיכום ערכים מובילים ותובנות, רפלקציה על התהליך ונגיעה בנושא חרדת נטישה

מפגש הדרכת הורים

 • חלק ראשון: הכרות ולמידת מאפייני גיל ההתבגרות, מצבי מצוקה וסיכון ואפשרויות הטיפול
 • חלק שני: ההורה כמקור חוסן: תקשורת ויחסים במשפחה, גבולות ותוצאות, שליטה והשפעה
 • חלק שלישי: כלים להתמודדות ההורה עם תופעות נפוצות בקרב בני הנוער: תסכול, מתח, ניכור, התנהגות מסכנת. שיח על "עשה ואל תעשה", אימוץ גישה ושפה מקדמת ומעודדת
 • חלק רביעי: חיבור לכוחות ומשאבים אישיים, דוגמה אישית- אחריות ומנהיגות אישית, חיזוק תחושת מסוגלות הורית
סילבוס התכנית