בעין טובה - למידה מהצלחות לצוות החינוכי

מס׳ בגפן:
31406

תכנית שמטרתה למנוע עומס ושחיקה  ולחזק את  הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות  של צוותי החינוך על ידי ניתוח הצלחות של העצמי ושל האחר וגילוי הכוחות, היכולות,  הכישורים והמשאבים העומדים לרשותם בהתמודדות עם אתגרים. תכנית זו תאפשר לשכפל  סיפורי הצלחה לכלל התחומים, האישיים והמקצועיים.

למידע נוסף על התכנית ניתן ליצור איתנו קשר:

יצירת קשר
סילבוס יסודי
סילבוס על-יסודי
סילבוס התכנית

מפגש 1 - פתיחה

בניית השייכות לקבוצה, פיתוח אמון במנחה, יצירת סקרנות ומוטיבציה להשתתפות פעילה

 • הכרות מעמיקה בקבוצה
 • חשיפה לתכני הסדנה וחוזה קבוצתי
 • תרגיל עמדות: מה היא הצלחה?
 • תיאוריות בפסיכולוגיה חיובית, תפיסת עולם והתרומה החינוכית: רתימה להשתתפות בתהליך הסדנה

מפגש 2 - המעבדה א׳

אימוץ תפיסת העולם ולמידת שפת ההצלחות

 • למידה וניתוח: על הצלחה וכישלון
 • מדוע לחקור הצלחות?
 • מ"ועדת חקירה" ל"חקר מוקיר" – מיקוד במרכיבי ההצלחה
 • שפת ההצלחות כגישה חינוכית מגייסת וחיובית: תרגיל אישי, קבוצתי, רפלקציה וסיכום

מפגש 3 - המעבדה ב׳

רכישת הטכניקה לחקר מוקיר: ניתוח סיפור הצלחה – כבסיס לעבודה לאורך הסדנה

 • זיהוי הצלחה שכדאי להתמקד בה
 • תיאור מפורט של ההצלחה
 • תיאור תוצרים חיוביים וכן מחירים להצלחה
 • תיאור המצב לפני תחילת העשייה
 • זיהוי נקודת מפנה בתהליך
 • תיאור הפעולות שהביאו להצלחה בנקודת המפנה
 • זיהוי עקרונות פעולה מרכזיים
 • איך מעריכים הצלחה? תוצאות חיוביות, אובייקטיביות, שביעות רצון סובייקטיבית של כל המעורבים, בחינת המחירים להצלחה
 • ביצוע מחקר "ראווה" לדוגמה מול הקבוצה
 • ביצוע המחקר בזוגות – שיתוף במליאה רפלקציה, עיבוד ושיתוף בחוויית העבודה

מפגש 4 - הצלחות, אני והעולם

הטמעת הטכניקה ללמידה מהצלחות, פיתוח ראיה מורכבת על הצלחות

 • חזרה על עקרונות מודל חקר מוקיר
 • תרגול חקר מוקיר באמצעות קלפים טיפוליים – בחירת קלף עבור כל שלב יצירת "סיפור בתמונות"
 • איך מבינים שבאמת הייתה הצלחה? מי קובע? הבנת המרכיב היחסי
 • מה המחירים ששילמנו עבור ההצלחה? מה הגבולות שלי עבור השגת הצלחה? האם יש הצלחות שמבוססות על כשלון האחר? תפיסת ה WIN-WIN, ראיית האחר, תיעדוף ותפיסת ההצלחה כרצף ולא דיכוטומית

מפגש 5 - שכפול הצלחה

למידה של תהליכי הלמידה מהצלחה לאני העצמי ולאני בתפקיד. זיהוי הצלחות בעבר – תכנון הצלחות בעתיד

 • כיצד מגדירים הצלחה?
 • הצלחות כהזדמנות ללמידה
 • ההבדל בין ללמוד מהצלחה ובין להעתיק אותה
 • המודל לחילוץ ידע סמוי והפיכתו לגלוי
 • סיכום גורמי הצלחה: מפת הצלחות יישום גורמי ההצלחה בתחומי חיים אחרים, אתגרים ומטלות: למידת עקרונות ותיאוריה ומשימה שבועית לביצוע
 • אדפטציה של החומר לתלמידים

מפגש 6 -שפת ההצלחה

הטמעת העקרונות שנלמדו עד כה בשיטות ההוראה ויצירת  שפה חינוכית של עין טובה  

 • חזרה על מוטיבים שנלמדו במחצית הסדנה- בפרספקטיבה חינוכית וחילוץ תובנות  חינוכיות  
 • מורה  משמעותי – עקרונות היישום בכיתה – מול הפרט והקבוצה  
 • שפת  ההצלחה – מתאוריה למעשה.  
 • קבלת תרגילי יישום לשבוע הקרוב.

מפגש 7 - יגעת ומצאת, תאמין

הטמעה של תהליכי הלמידה מההצלחה ויישום בהוראה

 • שיתוף במשימה ורפלקציה: מיקוד בחוסר הצלחה של השיטה
 • איך מתמודדים עם חוסר הצלחה? מוקד שליטה פנימי וחיצוני
 • מה גורם לחוסר הצלחה – ולמה חוסר הצלחה גורם – ניתוח הרצף ומעגל הקסמים, חזרה לתכנים שעלו במפגש 2
 • דפוסי חשיבה של חוסר הצלחה: הקטנה וזלזול, פגיעה בערך העצמי
 • מה עוזר לי? שיח משאבי התמודדות
 • כיצד נקנה לתלמידים את הגישה והשפה?

מפגש 8 - יגעת ולא מצאת- אל תאמין

זיהוי חסמים ומעכבים: מודעות לדפוסי החשיבה והתמודדות

 • שיתוף במשימה ורפלקציה: מיקוד בחוסר הצלחה של  השיטה  
 • איך מתמודדים עם חוסר הצלחה? מוקד שליטה פנימי וחיצוני
 • מה גורם לחוסר הצלחה – ולמה חוסר הצלחה גורם – ניתוח הרצף ומעגל הקסמים, חזרה לתכנים שעלו במפגש 2.
 • דפוסי  חשיבה של חוסר הצלחה: הקטנה וזלזול, פגיעה בערך העצמי  
 • מה עוזר לי? שיח משאבי התמודדות
 • כיצד נקנה לתלמידים את הגישה והשפה?

מפגש 9- החברה ואני

מודעות לכח שיש לחברה בהשפעות שליליות וחיוביות עלהפרט ותפיסת היחסיות בהצלחה

 • תרגיל כתיבה: הסביבה החברתית המושלמת / חדר המורים המושלם
 • לחץ חברתי: הבנת המושג וביטויי אצל התלמידים ואצלנו בחדר המורים
 • לחץ חברתי חיובי ושלילי
 • הצלחה – ביחס לאחר או ביחס לעצמי?
 • "חוקי הג'ונגל" – הבנת הנורמות החברתיות ושיח על יצירת נורמות וכללים כתובים ושאינם כתובים בחברה שאנו רוצים לחיות בה.
 • לקראת פרידה: משימה שבועית כתיבת אתגר שאני רוצה להצליח בו

מפגש 10 - סיכום ופרידה

סיכום התהליך ומיקוד בהצלחות ובהישגים, חוויית פרידה מיטבית

 • שיתוף במשימה השבועית: כתיבת יעד אישי ושימוש בגורמי ההצלחה, כוחות וחזקות שנרכשו לאורך הסדנה בבניית תמונת ההצלחה
 • סשן סיכום: איסוף ושיח על תכנים מרכזיים שעלו לאורך הסדנה
 • סשן השראה: בסיפור ושיר
 • סשן פרידה: תודה, בבקשה, סליחה

דעעדע

תכנית יסודי

תכנית על-יסודי

מפגש 1 - פתיחה

בניית השייכות לקבוצה, פיתוח אמון במנחה, יצירת סקרנות ומוטיבציה להשתתפות פעילה

 • הכרות מעמיקה בקבוצה
 • חשיפה לתכני הסדנה וחוזה קבוצתי
 • תרגיל עמדות: מה היא הצלחה?
 • תיאוריות בפסיכולוגיה חיובית, תפיסת עולם והתרומה החינוכית: רתימה להשתתפות בתהליך הסדנה

מפגש 2 - המעבדה א׳

אימוץ תפיסת העולם ולמידת שפת ההצלחות

 • למידה וניתוח: על הצלחה וכישלון
 • מדוע לחקור הצלחות?
 • מ"ועדת חקירה" ל"חקר מוקיר" – מיקוד במרכיבי ההצלחה
 • שפת ההצלחות כגישה חינוכית מגייסת וחיובית: תרגיל אישי, קבוצתי, רפלקציה וסיכום

מפגש 3 - המעבדה ב׳

רכישת הטכניקה לחקר מוקיר: ניתוח סיפור הצלחה – כבסיס לעבודה לאורך הסדנה

 • זיהוי הצלחה שכדאי להתמקד בה
 • תיאור מפורט של ההצלחה
 • תיאור תוצרים חיוביים וכן מחירים להצלחה
 • תיאור המצב לפני תחילת העשייה
 • זיהוי נקודת מפנה בתהליך
 • תיאור הפעולות שהביאו להצלחה בנקודת המפנה
 • זיהוי עקרונות פעולה מרכזיים
 • איך מעריכים הצלחה? תוצאות חיוביות, אובייקטיביות, שביעות רצון סובייקטיבית של כל המעורבים, בחינת המחירים להצלחה
 • ביצוע מחקר "ראווה" לדוגמה מול הקבוצה
 • ביצוע המחקר בזוגות – שיתוף במליאה רפלקציה, עיבוד ושיתוף בחוויית העבודה

מפגש 4 - הצלחות, אני והעולם

הטמעת הטכניקה ללמידה מהצלחות, פיתוח ראיה מורכבת על הצלחות

 • חזרה על עקרונות מודל חקר מוקיר
 • תרגול חקר מוקיר באמצעות קלפים טיפוליים – בחירת קלף עבור כל שלב יצירת "סיפור בתמונות"
 • איך מבינים שבאמת הייתה הצלחה? מי קובע? הבנת המרכיב היחסי
 • מה המחירים ששילמנו עבור ההצלחה? מה הגבולות שלי עבור השגת הצלחה? האם יש הצלחות שמבוססות על כשלון האחר? תפיסת ה WIN-WIN, ראיית האחר, תיעדוף ותפיסת ההצלחה כרצף ולא דיכוטומית

מפגש 5 - שכפול הצלחה

למידה של תהליכי הלמידה מהצלחה לאני העצמי ולאני בתפקיד. זיהוי הצלחות בעבר – תכנון הצלחות בעתיד

 • כיצד מגדירים הצלחה?
 • הצלחות כהזדמנות ללמידה
 • ההבדל בין ללמוד מהצלחה ובין להעתיק אותה
 • המודל לחילוץ ידע סמוי והפיכתו לגלוי
 • סיכום גורמי הצלחה: מפת הצלחות יישום גורמי ההצלחה בתחומי חיים אחרים, אתגרים ומטלות: למידת עקרונות ותיאוריה ומשימה שבועית לביצוע
 • אדפטציה של החומר לתלמידים

מפגש 6 -שפת ההצלחה

הטמעת העקרונות שנלמדו עד כה בשיטות ההוראה ויצירת  שפה חינוכית של עין טובה  

 • חזרה על מוטיבים שנלמדו במחצית הסדנה- בפרספקטיבה חינוכית וחילוץ תובנות  חינוכיות  
 • מורה  משמעותי – עקרונות היישום בכיתה – מול הפרט והקבוצה  
 • שפת  ההצלחה – מתאוריה למעשה.  
 • קבלת תרגילי יישום לשבוע הקרוב.

מפגש 7 - יגעת ומצאת, תאמין

הטמעה של תהליכי הלמידה מההצלחה ויישום בהוראה

 • שיתוף במשימה ורפלקציה: מיקוד בחוסר הצלחה של השיטה
 • איך מתמודדים עם חוסר הצלחה? מוקד שליטה פנימי וחיצוני
 • מה גורם לחוסר הצלחה – ולמה חוסר הצלחה גורם – ניתוח הרצף ומעגל הקסמים, חזרה לתכנים שעלו במפגש 2
 • דפוסי חשיבה של חוסר הצלחה: הקטנה וזלזול, פגיעה בערך העצמי
 • מה עוזר לי? שיח משאבי התמודדות
 • כיצד נקנה לתלמידים את הגישה והשפה?

מפגש 8 - יגעת ולא מצאת- אל תאמין

זיהוי חסמים ומעכבים: מודעות לדפוסי החשיבה והתמודדות

 • שיתוף במשימה ורפלקציה: מיקוד בחוסר הצלחה של  השיטה  
 • איך מתמודדים עם חוסר הצלחה? מוקד שליטה פנימי וחיצוני
 • מה גורם לחוסר הצלחה – ולמה חוסר הצלחה גורם – ניתוח הרצף ומעגל הקסמים, חזרה לתכנים שעלו במפגש 2.
 • דפוסי  חשיבה של חוסר הצלחה: הקטנה וזלזול, פגיעה בערך העצמי  
 • מה עוזר לי? שיח משאבי התמודדות
 • כיצד נקנה לתלמידים את הגישה והשפה?

מפגש 9- החברה ואני

מודעות לכח שיש לחברה בהשפעות שליליות וחיוביות עלהפרט ותפיסת היחסיות בהצלחה

 • תרגיל כתיבה: הסביבה החברתית המושלמת / חדר המורים המושלם
 • לחץ חברתי: הבנת המושג וביטויי אצל התלמידים ואצלנו בחדר המורים
 • לחץ חברתי חיובי ושלילי
 • הצלחה – ביחס לאחר או ביחס לעצמי?
 • "חוקי הג'ונגל" – הבנת הנורמות החברתיות ושיח על יצירת נורמות וכללים כתובים ושאינם כתובים בחברה שאנו רוצים לחיות בה.
 • לקראת פרידה: משימה שבועית כתיבת אתגר שאני רוצה להצליח בו

מפגש 10 - סיכום ופרידה

סיכום התהליך ומיקוד בהצלחות ובהישגים, חוויית פרידה מיטבית

 • שיתוף במשימה השבועית: כתיבת יעד אישי ושימוש בגורמי ההצלחה, כוחות וחזקות שנרכשו לאורך הסדנה בבניית תמונת ההצלחה
 • סשן סיכום: איסוף ושיח על תכנים מרכזיים שעלו לאורך הסדנה
 • סשן השראה: בסיפור ושיר
 • סשן פרידה: תודה, בבקשה, סליחה

סילבוס התכנית