ממשבר לצמיחה

מס׳ בגפן:
18038

הקניית כלים מעולם החוסן לטובת חזרה לתפקוד מיטבי לאחר משבר/ טראומה. מטרת התכנית להאיר, לגייס ולחזק את כוחותיו הפנימיים והחיצוניים של האדם ולהובילו לצמיחה אישית והגשמה עצמית.

למידע נוסף על התכנית ניתן ליצור איתנו קשר:

יצירת קשר
סילבוס יסודי
סילבוס על-יסודי
סילבוס התכנית

מפגש 1 - נעים להכיר

בניית אמון בקבוצה ובמנחה, חשיפה לתכני הסדנה, יצירת עניין, סקרנות ומוטיבציה להשתתפות

 • היכרות ראשונית ומעמיקה באמצעות תרגילים קבוצתיים
 • תיאום ציפיות, חוזה קבוצתי
 • מה הוא משבר? אסוציאציות
 • תרגיל עמדות – מצבי משבר
 • מה הופך אירוע למשבר? הסכמה על הגדרה משותפת
 • למה חשוב לדעת להתמודד? סיפורי השראה על דמויות שצמחו מתוך משבר: פיתוח מוטיבציה ומודעות – ותקווה לשינוי וצמיחה

מפגש 2 - חוזרים לאיזון

העמקת הכרות, פיתוח יכולת שיח ושיתוף בקבוצה, פיתוח יכולת ניתוח הקושי והבנה שלו

 • תרגילי היכרות מעמיקה ובטחון בקבוצה.
 • סקירה קצרה על הגדרות ותובנות ממפגש 1
 • תרגילי הפרה והשבה של איזון: כדימוי למצב משבר
 • שיתוף במצבי משבר: ראשוני
 • ניתוח המשברים: מה גרם להם? איך נראה משבר? מעגלי ההשפעה, התגובות למשבר
 • איסוף וסדר, הכנת לוח אישי בציור / גזרי עיתון

מפגש 3 - יש בי עוד כוח

פיתוח וזיהוי כוחות שיש בי כבסיס לפיתוח משאבי התמודדות ומודעות ליכולות

 • תרגיל שיקוף – יש בי הרבה יותר כח ממה שנדמה לי
 • סיפור "אמיליה" ושיח על כוחות שאיננו מודעים להם
 • בעזרת כרטיסי שיח – זיהוי כוחות שיש בי
 • הכת לוח כוחות ומשאבים- הרחבת הכוחות שיש בי
 • כיצד כל כוח בא לידי ביטוי – היבטים חיוביים ושליליים לכוח, כוח גלוי וסמוי, כח שאחרים רואים בי ואיני רואה בעצמי
 • סיכום ואיסוף בהכנת צמיד כוחות אישי

מפגש 4 - מביטים למשבר בעיניים

פיתוח יכולת התמודדות עם משבר

 • שיתוף במשבר – בזוג
 • מה עזר לי להתמודד?
 • מיפוי וניתוח הערכים שעלו- על פני ציר זמן ולפי תחומים
 • למידת מודל גש"ר מאח"ד וחידוד התובנות: הרחבת המשאבים, נגישות המשאבים, פיתוח משאבים נוספים, מודעות למשאבים
 • איך אני משאב כח עבור החברה ואיך החברה משאב כח עבורי? במשחק ושיח

מפגש 5 - מתמודדים יחד

הטמעת יכולות התמודדות עם משבר

 • חזרה קצרה על החומר הנלמד בדגש על תובנות
 • הצגת סימולציות משבריות ודיון – כיצד מתמודדים. שיח על חלופות התמודדות שונות, מחירים ותוצאות
 • סיפור "דרקון אין דבר כזה" ושיח על הכחשה והתמודדות
 • כח הקבוצה: תרגילים קבוצתיים לחיזוק התמיכה החברתית כמשאב התמודדות

מפגש 6 - כוח הבחירה

הבנה ומודעות לפרשנות ומה גורם לי להגיב ולפעול

 • סיפור על אירוע משברי וסגנונות תגובה שונים
 • תרגיל קבוצתי המשקף סגנונות תגובה שונים
 • למידת מודל אפר"ת ומעגל אירוע – פרשנות – רגש – תגובה
 • הבנת הכח שבפרשנות, כיצד ניתן לשנות פרשנות? דגש על בחירה ואחריות
 • תרגול באמצעות סימולציות חברתיות, ניתוח ועיבוד

מפגש 7 - חוסן

הבנת המושג חוסן ומרכיביו, פיתוח מודעות למשימות החוסן השונות

 • מה זה חוסן? המחשה באמצעות קפיץ
 • תרגילי המחשה לכל אחד ממרכיבי החוסן: תמיכה, אמון, משמעות, מיומנות, שייכות: עיבוד וחידוד תובנות
 • אבחון מצב החוסן שלי
 • מה משימות החוסן שלי? מה יכול לעזור לי?
 • מסיבת חוסן – טיפים לחברים

מפגש 8 - עושים מעש"ה

רכישת כלי התערבות בשעת משבר

 • חזרה: מה קורא לאדם בזמן מצוקה? בדידות, בלבול, חוסר אונים, ניתוק
 • עקרונות מודל מעש"ה: מחויבות, עידוד לפעילות, שאלות מכווינות, הבניית רצף
 • תרגול המודל בזוגות ובמליאה
 • שיתוף החוויה ועיבוד
 • הכנת כרטיס מעש"ה אישי

מפגש 9 - צומחים מהמשבר

מקום לקשיים מתמשכים, נירמול ומתן תקווה

 • חזרה לסיפורי המשבר שעלו במפגש 2 ו-3, מבט מחודש עליהם לאור הכלים שנלמדו
 • מה קורה כשהמשבר קשה, כשאני מרגיש שאני לא מצליח להתרומם?
 • שיח "טיפים" וכוחות קבוצתיים
 • "משבר מתמשך" – החיים לצד הקושי – סיפורי השראה, חיבור לכוחות אישיים ותקווה
 • לקראת פרידה: שיח חוויות פרידה מוקדמות, פרידה כמשבר

מפגש 10 - פרידה

הטמעת תובנות, חווית פרידה מיטבית

 • חזרה על תכנים מרכזיים שעלו לאורך הסדנה
 • הכנת אלבום כוחות אישי
 • כתיבת מכתב לעצמי/חזון אישי
 • סשן פרידה: בשיר וסיפור
 • סשן הוקרה: תודה, בבקשה, סליחה
סילבוס יסודי
סילבוס על-יסודי
סילבוס התכנית

מפגש 1 - נעים להכיר

בניית אמון בקבוצה ובמנחה, חשיפה לתכני הסדנה, יצירת עניין, סקרנות ומוטיבציה להשתתפות

 • הכרות ראשונית ומעמיקה באמצעות תרגילים קבוצתיים
 • תיאום ציפיות, חוזה קבוצתי
 • מה הוא משבר? אסוציאציות
 • תרגיל עמדות – מצבי משבר
 • מה הופך אירוע למשבר? הסכמה על הגדרה משותפת: למידת המאפיינים הקוגניטיביים, פיזיולוגיים ורגשיים למשבר
 • למה חשוב לדעת להתמודד? סיפורי השראה על דמויות שצמחו מתוך משבר: פיתוח מוטיבציה ומודעות – ותקווה לשינוי וצמיחה

מפגש 2 - חוזרים לאיזון

העמקת הכרות, פיתוח יכולת שיח ושיתוף בקבוצה, פיתוח יכולת ניתוח הקושי והבנה שלו

 • תרגילי היכרות מעמיקה ובטחון בקבוצה.
 • סקירה קצרה על הגדרות ותובנות ממפגש 1
 • תרגילי הפרה והשבה של איזון: כדימוי למצב משבר
 • שיתוף במצבי משבר: ראשוני
 • ניתוח המשברים: מה גרם להם? איך נראה משבר? מעגלי ההשפעה, התגובות למשבר. למידת המושגים ASR / ASD / PTSD
 • תרגיל כתיבה: זיכרון ילדות מוקדם של מצב משבר, שיתוף ומבט לאחור על מה שעבר עליי, מה הבנתי אז ומה אני מבין היום

מפגש 3 - יש בי עוד כוח

פיתוח וזיהוי כוחות שיש בי כבסיס לפיתוח משאבי התמודדות ומודעות ליכולות

 • תרגיל שיקוף – יש בי הרבה יותר כח ממה שנדמה לי
 • תרגיל קבוצתי- כוחות שרואים בי
 • השיר: "אני רואה בך משהו טוב"
 • בעזרת כרטיסי שיח – זיהוי כוחות שיש בי
 • הכת לוח כוחות ומשאבים- הרחבת הכוחות שיש בי. קל לי לדבר על כוחות? קשה? מביך? למה חשוב להיות מודע
 • כיצד כל כוח בא לידי ביטוי – היבטים חיוביים ושליליים לכוח, כוח גלוי וסמוי, כח שאחרים רואים בי ואיני רואה בעצמי
 • סיכום ואיסוף בהכנת לוח כוחות אישי

מפגש 4 - מביטים למשבר בעיניים

פיתוח יכולת התמודדות עם משבר

 • שיתוף במשבר – בזוג: מפורט, מה גרם, מה קרה בכל שלב
 • מה עזר לי להתמודד?
 • מיפוי וניתוח הערכים שעלו- על פני ציר זמן ולפי תחומים
 • למידת מודל גש"ר מאח"ד וחידוד התובנות: הרחבת המשאבים, נגישות המשאבים, פיתוח משאבים נוספים, מודעות למשאבים
 • איך אני משאב כח עבור החברה ואיך החברה משאב כח עבורי? במשחק ושיח

מפגש 5 - מתמודדים יחד

הטמעת יכולות התמודדות עם משבר

 • חזרה קצרה על החומר הנלמד בדגש על תובנות
 • הצגת סימולציות משבריות ודיון – כיצד מתמודדים, שיח על חלופות התמודדות שונות, מחירים ותוצאות
 • סיפור "דרקון אין דבר כזה" ושיח על הכחשה והתמודדות
 • כח הקבוצה: תרגילים קבוצתיים לחיזוק התמיכה החברתית כמשאב התמודדות
 • תרגיל כתיבה: אני עוד 10 שנים, כותב לאני של היום (בהקשר של התמודדות עם קושי ומשבר)

מפגש 6 - כוח הבחירה

הבנה ומודעות לפרשנות ומה גורם לי להגיב ולפעול

 • סיפור על אירוע משברי וסגנונות תגובה שונים
 • תרגיל קבוצתי המשקף סגנונות תגובה שונים
 • למידת מודל אפר"ת ומעגל אירוע – פרשנות – רגש – תגובה
 • הבנת הכח שבפרשנות, כיצד ניתן לשנות פרשנות? דגש על בחירה ואחריות
 • תרגול באמצעות סימולציות חברתיות, ניתוח ועיבוד.

מפגש 7 - חוסן

הבנת המושג חוסן ומרכיביו, פיתוח מודעות למשימות החוסן השונות

 • מה זה חוסן? המחשה באמצעות קפיץ
 • תרגילי המחשה לכל אחד ממרכיבי החוסן: תמיכה, אמון, משמעות, מיומנות, שייכות: עיבוד וחידוד תובנות
 • אבחון מצב החוסן שלי
 • מה משימות החוסן שלי? מה יכול לעזור לי?
 • מסיבת חוסן – טיפים לחברים

מפגש 8 - עושים מעש"ה

רכישת כלי התערבות בשעת משבר

 • חזרה: מה קורה לאדם בזמן מצוקה? בדידות, בלבול, חוסר אונים, ניתוק
 • עקרונות מודל מעש"ה: מחויבות, עידוד לפעילות, שאלות מכווינות, הבניית רצף
 • תרגול המודל בזוגות ובמליאה
 • שיתוף החוויה ועיבוד
 • הכנת כרטיס מעש"ה אישי

מפגש 9 - צומחים מהמשבר

מקום לקשיים מתמשכים, נירמול ומתן תקווה

 • חזרה לסיפורי המשבר שעלו במפגש 2 ו-3, מבט מחודש עליהם לאור הכלים שנלמדו
 • מה קורה כשהמשבר קשה, כשאני מרגיש שאני לא מצליח להתרומם?
 • שיח "טיפים" וכוחות קבוצתיים
 • "משבר מתמשך" – החיים לצד הקושי – סיפורי השראה, חיבור לכוחות אישיים ותקווה
 • לקראת פרידה: שיח חוויות פרידה מוקדמות, פרידה כמשבר

מפגש 10 - פרידה

הטמעת תובנות, חווית פרידה מיטבית

 • חזרה על תכנים מרכזיים שעלו לאורך הסדנה
 • הכנת אלבום כוחות אישי
 • כתיבת מכתב לעצמי / חזון אישי
 • סשן פרידה: בשיר וסיפור
 • סשן הוקרה: תודה, בבקשה, סליחה

פרטים נוספים

כולנו רוצים להצליח, לנצח בעולם תחרותי שמעודד ציפיות, אך מי מלמד אותנו להתמודד עם משברים?

תכנית "ממשבר לצמיחה" מעניקה כלים מעולם החוסן לטובת חזרה לתפקוד מיטבי לאחר משבר או טראומה. התכנית מאפשרת להאיר ולגייס את כוחותיו הפנימיים והחיצוניים של התלמיד ולהובילו לצמיחה אישית והגשמה עצמית.

התכנית מותאמת לילדים בכל הגילאים, יסודי ובני נוער, שאותרו כסובלים ממצוקה בעקבות משבר או טראומה ונמצאו כמי שקבוצה יכולה לסייע להם.
הקבוצה תבנה בשיתוף עם הצוות החינוכי ותונחה על-ידי איש מקצוע מומחה בתחום החוסן.

מה בתכנית?

התכנית מורכבת מ-6- 10 מפגשים בני שעה וחצי, הכוללים מגוון מתודות יצירתיות וחווייתיות

ושיח על הנושאים:

 • גיבוש זהות עצמית
 • חסמי ומקדמי חוסן וצמיחה
 • כוחה של פרשנות
 • כלים מגישת ה- CBT להתמודדות עם אירועי משבר וטראומה
 • מודל החוסן גש"ר מאח"ד
 • פיתוח וגיוס כוחות אישיים וסביבתיים כמו פנייה לעזרה, חשיבה יצירתית ופתרון בעיות

ניתן להעשיר את התכנית באירוע שיא תוספתי כמו הרצאת השראה על התמודדות וצמיחה
מטראומה באמצעות סיפור הצלחה אישי, או יחידת OUTDOOR המדמה מצבי לחץ וממחישה
סגנונות תגובה תוך למידת טכניקות התמודדות.

ניתן לדייק ולערוך את התכנית באופן גמיש לאורך השנה בהתאם לצורך, על ידי צוות מפתחי התוכן המקצועי של התכנית

من أزمة لفرصة

18038

احصل على أدوات من عالم المرونة من أجل العودة إلى الأداء الأمثل بعد أزمة / صدمة. الغرض من البرنامج هو تنوير وتعبئة وتقوية وقيادة القوى الداخلية والخارجية للفرد من أجل النمو الشخصي وتحقيق الذات.

הרשמה לתכנית

תכנית יסודי

תכנית על-יסודי

מפגש 1 - נעים להכיר

בניית אמון בקבוצה ובמנחה, חשיפה לתכני הסדנה, יצירת עניין, סקרנות ומוטיבציה להשתתפות

 • היכרות ראשונית ומעמיקה באמצעות תרגילים קבוצתיים
 • תיאום ציפיות, חוזה קבוצתי
 • מה הוא משבר? אסוציאציות
 • תרגיל עמדות – מצבי משבר
 • מה הופך אירוע למשבר? הסכמה על הגדרה משותפת
 • למה חשוב לדעת להתמודד? סיפורי השראה על דמויות שצמחו מתוך משבר: פיתוח מוטיבציה ומודעות – ותקווה לשינוי וצמיחה

מפגש 2 - חוזרים לאיזון

העמקת הכרות, פיתוח יכולת שיח ושיתוף בקבוצה, פיתוח יכולת ניתוח הקושי והבנה שלו

 • תרגילי היכרות מעמיקה ובטחון בקבוצה.
 • סקירה קצרה על הגדרות ותובנות ממפגש 1
 • תרגילי הפרה והשבה של איזון: כדימוי למצב משבר
 • שיתוף במצבי משבר: ראשוני
 • ניתוח המשברים: מה גרם להם? איך נראה משבר? מעגלי ההשפעה, התגובות למשבר
 • איסוף וסדר, הכנת לוח אישי בציור / גזרי עיתון

מפגש 3 - יש בי עוד כוח

פיתוח וזיהוי כוחות שיש בי כבסיס לפיתוח משאבי התמודדות ומודעות ליכולות

 • תרגיל שיקוף – יש בי הרבה יותר כח ממה שנדמה לי
 • סיפור "אמיליה" ושיח על כוחות שאיננו מודעים להם
 • בעזרת כרטיסי שיח – זיהוי כוחות שיש בי
 • הכת לוח כוחות ומשאבים- הרחבת הכוחות שיש בי
 • כיצד כל כוח בא לידי ביטוי – היבטים חיוביים ושליליים לכוח, כוח גלוי וסמוי, כח שאחרים רואים בי ואיני רואה בעצמי
 • סיכום ואיסוף בהכנת צמיד כוחות אישי

מפגש 4 - מביטים למשבר בעיניים

פיתוח יכולת התמודדות עם משבר

 • שיתוף במשבר – בזוג
 • מה עזר לי להתמודד?
 • מיפוי וניתוח הערכים שעלו- על פני ציר זמן ולפי תחומים
 • למידת מודל גש"ר מאח"ד וחידוד התובנות: הרחבת המשאבים, נגישות המשאבים, פיתוח משאבים נוספים, מודעות למשאבים
 • איך אני משאב כח עבור החברה ואיך החברה משאב כח עבורי? במשחק ושיח

מפגש 5 - מתמודדים יחד

הטמעת יכולות התמודדות עם משבר

 • חזרה קצרה על החומר הנלמד בדגש על תובנות
 • הצגת סימולציות משבריות ודיון – כיצד מתמודדים. שיח על חלופות התמודדות שונות, מחירים ותוצאות
 • סיפור "דרקון אין דבר כזה" ושיח על הכחשה והתמודדות
 • כח הקבוצה: תרגילים קבוצתיים לחיזוק התמיכה החברתית כמשאב התמודדות

מפגש 6 - כוח הבחירה

הבנה ומודעות לפרשנות ומה גורם לי להגיב ולפעול

 • סיפור על אירוע משברי וסגנונות תגובה שונים
 • תרגיל קבוצתי המשקף סגנונות תגובה שונים
 • למידת מודל אפר"ת ומעגל אירוע – פרשנות – רגש – תגובה
 • הבנת הכח שבפרשנות, כיצד ניתן לשנות פרשנות? דגש על בחירה ואחריות
 • תרגול באמצעות סימולציות חברתיות, ניתוח ועיבוד

מפגש 7 - חוסן

הבנת המושג חוסן ומרכיביו, פיתוח מודעות למשימות החוסן השונות

 • מה זה חוסן? המחשה באמצעות קפיץ
 • תרגילי המחשה לכל אחד ממרכיבי החוסן: תמיכה, אמון, משמעות, מיומנות, שייכות: עיבוד וחידוד תובנות
 • אבחון מצב החוסן שלי
 • מה משימות החוסן שלי? מה יכול לעזור לי?
 • מסיבת חוסן – טיפים לחברים

מפגש 8 - עושים מעש"ה

רכישת כלי התערבות בשעת משבר

 • חזרה: מה קורא לאדם בזמן מצוקה? בדידות, בלבול, חוסר אונים, ניתוק
 • עקרונות מודל מעש"ה: מחויבות, עידוד לפעילות, שאלות מכווינות, הבניית רצף
 • תרגול המודל בזוגות ובמליאה
 • שיתוף החוויה ועיבוד
 • הכנת כרטיס מעש"ה אישי

מפגש 9 - צומחים מהמשבר

מקום לקשיים מתמשכים, נירמול ומתן תקווה

 • חזרה לסיפורי המשבר שעלו במפגש 2 ו-3, מבט מחודש עליהם לאור הכלים שנלמדו
 • מה קורה כשהמשבר קשה, כשאני מרגיש שאני לא מצליח להתרומם?
 • שיח "טיפים" וכוחות קבוצתיים
 • "משבר מתמשך" – החיים לצד הקושי – סיפורי השראה, חיבור לכוחות אישיים ותקווה
 • לקראת פרידה: שיח חוויות פרידה מוקדמות, פרידה כמשבר

מפגש 10 - פרידה

הטמעת תובנות, חווית פרידה מיטבית

 • חזרה על תכנים מרכזיים שעלו לאורך הסדנה
 • הכנת אלבום כוחות אישי
 • כתיבת מכתב לעצמי/חזון אישי
 • סשן פרידה: בשיר וסיפור
 • סשן הוקרה: תודה, בבקשה, סליחה
סילבוס התכנית

תכנית יסודי

תכנית על-יסודי

מפגש 1 - נעים להכיר

בניית אמון בקבוצה ובמנחה, חשיפה לתכני הסדנה, יצירת עניין, סקרנות ומוטיבציה להשתתפות

 • הכרות ראשונית ומעמיקה באמצעות תרגילים קבוצתיים
 • תיאום ציפיות, חוזה קבוצתי
 • מה הוא משבר? אסוציאציות
 • תרגיל עמדות – מצבי משבר
 • מה הופך אירוע למשבר? הסכמה על הגדרה משותפת: למידת המאפיינים הקוגניטיביים, פיזיולוגיים ורגשיים למשבר
 • למה חשוב לדעת להתמודד? סיפורי השראה על דמויות שצמחו מתוך משבר: פיתוח מוטיבציה ומודעות – ותקווה לשינוי וצמיחה

מפגש 2 - חוזרים לאיזון

העמקת הכרות, פיתוח יכולת שיח ושיתוף בקבוצה, פיתוח יכולת ניתוח הקושי והבנה שלו

 • תרגילי היכרות מעמיקה ובטחון בקבוצה.
 • סקירה קצרה על הגדרות ותובנות ממפגש 1
 • תרגילי הפרה והשבה של איזון: כדימוי למצב משבר
 • שיתוף במצבי משבר: ראשוני
 • ניתוח המשברים: מה גרם להם? איך נראה משבר? מעגלי ההשפעה, התגובות למשבר. למידת המושגים ASR / ASD / PTSD
 • תרגיל כתיבה: זיכרון ילדות מוקדם של מצב משבר, שיתוף ומבט לאחור על מה שעבר עליי, מה הבנתי אז ומה אני מבין היום

מפגש 3 - יש בי עוד כוח

פיתוח וזיהוי כוחות שיש בי כבסיס לפיתוח משאבי התמודדות ומודעות ליכולות

 • תרגיל שיקוף – יש בי הרבה יותר כח ממה שנדמה לי
 • תרגיל קבוצתי- כוחות שרואים בי
 • השיר: "אני רואה בך משהו טוב"
 • בעזרת כרטיסי שיח – זיהוי כוחות שיש בי
 • הכת לוח כוחות ומשאבים- הרחבת הכוחות שיש בי. קל לי לדבר על כוחות? קשה? מביך? למה חשוב להיות מודע
 • כיצד כל כוח בא לידי ביטוי – היבטים חיוביים ושליליים לכוח, כוח גלוי וסמוי, כח שאחרים רואים בי ואיני רואה בעצמי
 • סיכום ואיסוף בהכנת לוח כוחות אישי

מפגש 4 - מביטים למשבר בעיניים

פיתוח יכולת התמודדות עם משבר

 • שיתוף במשבר – בזוג: מפורט, מה גרם, מה קרה בכל שלב
 • מה עזר לי להתמודד?
 • מיפוי וניתוח הערכים שעלו- על פני ציר זמן ולפי תחומים
 • למידת מודל גש"ר מאח"ד וחידוד התובנות: הרחבת המשאבים, נגישות המשאבים, פיתוח משאבים נוספים, מודעות למשאבים
 • איך אני משאב כח עבור החברה ואיך החברה משאב כח עבורי? במשחק ושיח

מפגש 5 - מתמודדים יחד

הטמעת יכולות התמודדות עם משבר

 • חזרה קצרה על החומר הנלמד בדגש על תובנות
 • הצגת סימולציות משבריות ודיון – כיצד מתמודדים, שיח על חלופות התמודדות שונות, מחירים ותוצאות
 • סיפור "דרקון אין דבר כזה" ושיח על הכחשה והתמודדות
 • כח הקבוצה: תרגילים קבוצתיים לחיזוק התמיכה החברתית כמשאב התמודדות
 • תרגיל כתיבה: אני עוד 10 שנים, כותב לאני של היום (בהקשר של התמודדות עם קושי ומשבר)

מפגש 6 - כוח הבחירה

הבנה ומודעות לפרשנות ומה גורם לי להגיב ולפעול

 • סיפור על אירוע משברי וסגנונות תגובה שונים
 • תרגיל קבוצתי המשקף סגנונות תגובה שונים
 • למידת מודל אפר"ת ומעגל אירוע – פרשנות – רגש – תגובה
 • הבנת הכח שבפרשנות, כיצד ניתן לשנות פרשנות? דגש על בחירה ואחריות
 • תרגול באמצעות סימולציות חברתיות, ניתוח ועיבוד.

מפגש 7 - חוסן

הבנת המושג חוסן ומרכיביו, פיתוח מודעות למשימות החוסן השונות

 • מה זה חוסן? המחשה באמצעות קפיץ
 • תרגילי המחשה לכל אחד ממרכיבי החוסן: תמיכה, אמון, משמעות, מיומנות, שייכות: עיבוד וחידוד תובנות
 • אבחון מצב החוסן שלי
 • מה משימות החוסן שלי? מה יכול לעזור לי?
 • מסיבת חוסן – טיפים לחברים

מפגש 8 - עושים מעש"ה

רכישת כלי התערבות בשעת משבר

 • חזרה: מה קורה לאדם בזמן מצוקה? בדידות, בלבול, חוסר אונים, ניתוק
 • עקרונות מודל מעש"ה: מחויבות, עידוד לפעילות, שאלות מכווינות, הבניית רצף
 • תרגול המודל בזוגות ובמליאה
 • שיתוף החוויה ועיבוד
 • הכנת כרטיס מעש"ה אישי

מפגש 9 - צומחים מהמשבר

מקום לקשיים מתמשכים, נירמול ומתן תקווה

 • חזרה לסיפורי המשבר שעלו במפגש 2 ו-3, מבט מחודש עליהם לאור הכלים שנלמדו
 • מה קורה כשהמשבר קשה, כשאני מרגיש שאני לא מצליח להתרומם?
 • שיח "טיפים" וכוחות קבוצתיים
 • "משבר מתמשך" – החיים לצד הקושי – סיפורי השראה, חיבור לכוחות אישיים ותקווה
 • לקראת פרידה: שיח חוויות פרידה מוקדמות, פרידה כמשבר

מפגש 10 - פרידה

הטמעת תובנות, חווית פרידה מיטבית

 • חזרה על תכנים מרכזיים שעלו לאורך הסדנה
 • הכנת אלבום כוחות אישי
 • כתיבת מכתב לעצמי / חזון אישי
 • סשן פרידה: בשיר וסיפור
 • סשן הוקרה: תודה, בבקשה, סליחה
סילבוס התכנית