Shape education - קידום אורח חיים בריא

מס׳ בגפן:
18078

התערבות חינוכית, מבוססת על פי גישת NLP המקנה ידע וכלים לשינוי אפקטיבי בהרגלים ובהתנהגות, לאימוץ אורח חיים בריא ולשיפור הדימוי העצמי.

למידע נוסף על התכנית ניתן ליצור איתנו קשר:

יצירת קשר
סילבוס יסודי
סילבוס על-יסודי
סילבוס התכנית

מפגש 1

פתיחה

 • הכרות ראשונית מעמיקה
 • תיאום ציפיות וחוזה
 • למידת מושגי יסוד: שלומות, אורח חיים בריא, תפיסת יסוד

מפגש 2

Wellness

 • מימדים עיקריים בבניית אורח חיים בריא ומאוזן (Wellness) – פיזי, רגשי, חברתי, אינטלקטואלי, סביבתי, רוחני
 • תמונת מצב
 • רצוי מול מצוי

מפגש 3

מצבי דחק

 • מודעות להשפעה של מצבי דחק וסטרס גבוה
 • למידה של כלים מעשיים להפחתתם

מפגש 4

מודל השינוי, אמונות מגבילות וחסמים

 • למידה של מודל השינוי (פרצ'סקה ודקלמטה)
 • התבוננות ושיח על אמונות חסמים שמעכבים שינוי הרגלים אפקטיבי לאורך זמן וכלים להתמודדות

מפגש 5

חיבור לחוזקות

 • שימוש במתודות מעולם האימון האישי לחיבור וגיוס הכוחות הפנימיים וחיבור לחוזקות

מפגש 6

הערכה עצמית

 • שיח והתבוננות על נושא של הערכה עצמית
 • הכרות של כלים לחיזוק ההערכה העצמית והחשיבות שלה בהשגת תוצאות רצויות ויצירת חוויות הצלחה

מפגש 7

דימוי עצמי

 • למידה ושיח על דימוי עצמי חיובי, כולל דימוי גוף
 • פערים בין הנראות ברשתות לבין המציאות, אידיאלים של יופי ועוד

מפגש 8

חזון ותמונת עתיד

 • גזירת מטרות להמשך, תמונת עתיד רצויה
 • הגדרה של יעדים קצרי טווח וארוכי טווח בתחום הבריאות והשלומות

מפגש 9

מעבירים את זה הלאה

 • למידת כלים שתומכים בקידום אורח חיים בריא, עזרים דיגיטלים, שינוי הרגלים בסביבה הביתית
 • יוזמה של פעילויות במרחב הבית ספרי, הקהילתי ועוד (להעביר את זה הלאה)

מפגש 10

סיכום ופרידה

 • סקירת הנושאים שנלמדו, סיכום כלים ותובנות להמשך

פרטים נוספים

איכות החיים שלנו מורכבת ומושפעת מגורמים רבים, החל מהרגלי תזונה ופעילות גופנית, דרך הרגלים מסכנים (צריכת סמים ואלכוהול, עישון ועוד) ותלויה גם במידת המתח, מצבי הדחק שאנחנו חווים, הערכה עצמית ודימוי הגוף שלנו, מערכות היחסים בחיינו ומידת הסיפוק והמשמעות שאנחנו חשים בתפקידים השונים בחיינו.

מטרת התכנית shape education היא להקנות מודעות עמוקה לקידום אורח חיים בריא ומאוזן והקניית כלים מעשיים ליישום של עקרונות השלומות (well being) בחיינו בכל היבטי וסביבות החיים: פיזי, רגשי, חברתי, אינטלקטואלי ועוד.

המשתתפים יפתחו מודעות ויכירו כלים פרקטיים העוזרים ביישום של שינוי הרגלים, יתחברו לחוזקות במטרה לסייע להם בסופו של דבר לשפר את תחושת המסוגלות, הביטחון העצמי, הדימוי העצמי והטמעה של הרגלים בריאים שיביאו לשיפור בתחושת השלומות.

התכנית קבוצתית ומיועדת לתלמידי יסודי, חטיבה ותיכון, 6- 10 מפגשים, כל מפגש באורך שעה וחצי. ניתן להעשיר את התכנית במפגשי הורים.

מה בתכנית?

 • מושגי יסוד ותפיסה
 • הקניית ידע והגברת המודעות לנושא, שיח על זרזים וחסמים מנטאליים בכלל וחסמים הקשורים בקיום אורח חיים בריא בפרט- "נפש בריאה בגוף בריא"
 • 6 ממדים עיקריים בבניית אורח חיים בריא (Wellness) – פיזי, רגשי, חברתי, אינטלקטואלי, סביבתי, רוחני
 • מודעות להשפעה של מצבי דחק וסטרס גבוה ולמידה של כלים להפחתתם
 • למידת שימוש נבון ומותאם באפליקציות המעודדות פעילות גופנית ותזונה מאוזנת
 • פיתוח תחושת מסוגלות, הערכה עצמית ועידוד לשינוי של הרגלים
 • דימוי גוף- אידיאלים של יופי, גישור על הפערים בין המציאות המפולטרת ברשתות לבין המציאות בפועל
 • מטרות ויעדים, בניית לוח חזון אישי

ניתן לדייק ולערוך את התכנית באופן גמיש לאורך השנה בהתאם לצורך, על ידי צוות מפתחי התוכן המקצועי של התכנית

SHAPE EDUCATION تعزيز أسلوب حياة صحي

18078

تدخل تعليمي يعتمد على نهج البرمجة اللغوية العصبية الذي يوفر المعرفة والأدوات لتغيير العادات والسلوك بشكل فعال ، واعتماد أسلوب حياة صحي وتحسين صورة الجسم

הרשמה לתכנית

תכנית יסודי

תכנית על-יסודי

מפגש 1

פתיחה

 • הכרות ראשונית מעמיקה
 • תיאום ציפיות וחוזה
 • למידת מושגי יסוד: שלומות, אורח חיים בריא, תפיסת יסוד

מפגש 2

Wellness

 • מימדים עיקריים בבניית אורח חיים בריא ומאוזן (Wellness) – פיזי, רגשי, חברתי, אינטלקטואלי, סביבתי, רוחני
 • תמונת מצב
 • רצוי מול מצוי

מפגש 3

מצבי דחק

 • מודעות להשפעה של מצבי דחק וסטרס גבוה
 • למידה של כלים מעשיים להפחתתם

מפגש 4

מודל השינוי, אמונות מגבילות וחסמים

 • למידה של מודל השינוי (פרצ'סקה ודקלמטה)
 • התבוננות ושיח על אמונות חסמים שמעכבים שינוי הרגלים אפקטיבי לאורך זמן וכלים להתמודדות

מפגש 5

חיבור לחוזקות

 • שימוש במתודות מעולם האימון האישי לחיבור וגיוס הכוחות הפנימיים וחיבור לחוזקות

מפגש 6

הערכה עצמית

 • שיח והתבוננות על נושא של הערכה עצמית
 • הכרות של כלים לחיזוק ההערכה העצמית והחשיבות שלה בהשגת תוצאות רצויות ויצירת חוויות הצלחה

מפגש 7

דימוי עצמי

 • למידה ושיח על דימוי עצמי חיובי, כולל דימוי גוף
 • פערים בין הנראות ברשתות לבין המציאות, אידיאלים של יופי ועוד

מפגש 8

חזון ותמונת עתיד

 • גזירת מטרות להמשך, תמונת עתיד רצויה
 • הגדרה של יעדים קצרי טווח וארוכי טווח בתחום הבריאות והשלומות

מפגש 9

מעבירים את זה הלאה

 • למידת כלים שתומכים בקידום אורח חיים בריא, עזרים דיגיטלים, שינוי הרגלים בסביבה הביתית
 • יוזמה של פעילויות במרחב הבית ספרי, הקהילתי ועוד (להעביר את זה הלאה)

מפגש 10

סיכום ופרידה

 • סקירת הנושאים שנלמדו, סיכום כלים ותובנות להמשך

סילבוס התכנית