צועדים בשותפות בדרך להצלחה "צוות משימה"

מס׳ בגפן:
31352

מודל ייחודי שמטרתו לצמצם את תופעת הנשירה ולהעניק כלים פרקטיים לצוות החינוכילבניית מענים שיתמכו בתלמיד המתקשה ובצרכיו השונים בכדי לקדם את רווחתו הנפשית,ואת דרכי ההתמודדות עם אתגרים רגשיים, לימודיים וחברתיים

למידע נוסף על התכנית ניתן ליצור איתנו קשר:

יצירת קשר
סילבוס יסודי
סילבוס על-יסודי
סילבוס התכנית

מפגש 1 - צוות משימה

הכרת רציונל התכנית, בניית אמון בתהליך וביכולת לחולל שינוי

 • הכרות מעמיקה בין המשתתפים
 • עמדות ותפיסות ביחס להתמודדות עם תלמידים מאתגרים
 • חשיפה לתוכנית "צועדים בשותפות": למידת התפקידים בצוות
 • הבחנה בין אימון לחינוך: חשיפה לעולם האימון - ראפור
 • הגדרת מטרה כהלכה עפ"י מודל SMART
 • הגדרת מטרה באמצעות שאלון

מפגש 2 - המורה

כמנהיג יצירת תמונה ברורה של צוות המשימה, ופיתוח מיומנויות הובלה ותקשורת נדרשות

 • מנהיגות והובלה: מאקרו – כיצד לייצר השפעה ולעורר מוטיבציה?
 • הובלת צוות משימה: עקרונות, שיטה, מתודולוגיה
 • תפיסת תפקיד המורה
 • כלים לתקשורת מקרבת:
 • הקשבה (שהייה , שחזור, שיקוף וכו')
 • שאילת שאלות
 • הנעה לפעולה
 • עוגנים
 • כיצד נראה מפגש של צוות המשימה? חלק ראשון – למידה

מפגש 3 - יוצאים לדרך

רכישת מיומנות הובלת צוות המשימה, הצפת חסמים וגורמים מעכבים, פיתוח יכולות התמודדות

 • מבנה מפגש צוות משימה: תרגול, רפלקציה, ניתוח ואיסוף תובנות
 • מחשבות מכשילות: אצל כל אחד מהשותפים בצוות: תלמיד, הורה, מורה
 • זיהוי והתמודדות עם גורמים מעכבים
 • פיתוח קול קבוצתי ופנימי מקדם
 • החזרת אמון ותחושת מסוגלות

מפגש 4 - איתור תלמידים

צוות משימה: מתיאוריה למעשה

 • הגדרה ותיאור תלמידים מתאימים
 • כיצד מזהים פוטנציאל? כיצד מזהים מוטיבציה?
 • שיח על תלמידים שקופים, תלמידים "שואבים"
 • מי השותפים שלנו באיתור?
 • משימה לשבוע הבא: איתור ארבעה תלמידים מתאימים בכיתה

מפגש 5 - הקמת הצוות

פיתוח יכולת גיוס ורתימה לצד התמודדות עם התנגדויות

 • פניה להורים ולתלמיד- גיוס לצוות ולמעשה לתהליך: איך נעשה זאת?
 • צפי: סוגי התנגדויות: זיהוי והתמודדות
 • כלים לשיחה אישית מקדימה: עם התלמיד ועם ההורה
 • יוצאים לדרך? כיצד נראה המפגש הראשון?

צוותי המשימה יוצאים לדרך – מפגשי הדרכה וסופר ויז'ן לאורך השנה, בתדירות שתקבע עם הצוות הטיפולי:

מפגש 6 - מפגש הדרכה 1

יד ביד - החזקת הצוות החינוכי, העשרה בכלים נוספים, הדרכה על הדרכה

 • שיתוף בחוויות
 • ניתוח השלב ההתפתחותי של צוותי המשימה: על פי מודלים בהנחיית קבוצות
 • אבחון הצורך הנוכחי של התלמיד
 • הצפת קשיים אישיים בתהליך: מה זה מעורר בי?
 • איסוף ושמירה עצמית בתהליך

מפגש 7 - מפגש הדרכה 2

לא לוותר - החזקת הצוות החינוכי, העשרה בכלים נוספים, הדרכה על הדרכה

 • למידת עמיתים: שיתוף בחוויות, ניתוח מקרה בוחן
 • למידת כלים נוספים מעולם האימון: מפת חשיבה, מפתח להצלחה, ניתוח התנהגות ועוד

מפגש 8 - מפגש הדרכה 3

כח האחריות - החזקת הצוות החינוכי, העשרה בכלים נוספים, הדרכה על הדרכה

 • למידת עמיתים: שיתוף בחוויות, ניתוח מקרה בוחן, סוגי התנגדות
 • זיהוי שחיקה בתהליך: כלים למתן מענה יעיל לשלב ולצרכים

מפגש 9 - מפגש הדרכה 4

כח ההתמדה - החזקת הצוות החינוכי, העשרה בכלים נוספים, הדרכה על הדרכה

 • למידת עמיתים: שיתוף בחוויות ניתוח מקרה בוחן
 • כח ההתמדה – אחריות אישית להצלחת התהליך

מפגש 10 - מפגש הדרכה 5

עצמאות - החזקת הצוות החינוכי, העשרה בכלים נוספים, הדרכה על הדרכה

 • יציאה לעצמאות: למה אני זקוק כדי להמשיך ללא הדרכה?
 • מה ההדרכה נותנת לי וכיצד אני יכול להשיג את הערכים הללו בדרכים אחרות?
 • עזרה עצמית – חיפוש מקורות השראה וכח

מודל ייחודי שמטרתו לצמצם את תופעת הנשירה ולהעניק כלים פרקטיים לצוות החינוכילבניית מענים שיתמכו בתלמיד המתקשה ובצרכיו השונים בכדי לקדם את רווחתו הנפשית,ואת דרכי ההתמודדות עם אתגרים רגשיים, לימודיים וחברתיים

תכנית יסודי

תכנית על-יסודי

מפגש 1 - צוות משימה

הכרת רציונל התכנית, בניית אמון בתהליך וביכולת לחולל שינוי

 • הכרות מעמיקה בין המשתתפים
 • עמדות ותפיסות ביחס להתמודדות עם תלמידים מאתגרים
 • חשיפה לתוכנית "צועדים בשותפות": למידת התפקידים בצוות
 • הבחנה בין אימון לחינוך: חשיפה לעולם האימון - ראפור
 • הגדרת מטרה כהלכה עפ"י מודל SMART
 • הגדרת מטרה באמצעות שאלון

מפגש 2 - המורה

כמנהיג יצירת תמונה ברורה של צוות המשימה, ופיתוח מיומנויות הובלה ותקשורת נדרשות

 • מנהיגות והובלה: מאקרו – כיצד לייצר השפעה ולעורר מוטיבציה?
 • הובלת צוות משימה: עקרונות, שיטה, מתודולוגיה
 • תפיסת תפקיד המורה
 • כלים לתקשורת מקרבת:
 • הקשבה (שהייה , שחזור, שיקוף וכו')
 • שאילת שאלות
 • הנעה לפעולה
 • עוגנים
 • כיצד נראה מפגש של צוות המשימה? חלק ראשון – למידה

מפגש 3 - יוצאים לדרך

רכישת מיומנות הובלת צוות המשימה, הצפת חסמים וגורמים מעכבים, פיתוח יכולות התמודדות

 • מבנה מפגש צוות משימה: תרגול, רפלקציה, ניתוח ואיסוף תובנות
 • מחשבות מכשילות: אצל כל אחד מהשותפים בצוות: תלמיד, הורה, מורה
 • זיהוי והתמודדות עם גורמים מעכבים
 • פיתוח קול קבוצתי ופנימי מקדם
 • החזרת אמון ותחושת מסוגלות

מפגש 4 - איתור תלמידים

צוות משימה: מתיאוריה למעשה

 • הגדרה ותיאור תלמידים מתאימים
 • כיצד מזהים פוטנציאל? כיצד מזהים מוטיבציה?
 • שיח על תלמידים שקופים, תלמידים "שואבים"
 • מי השותפים שלנו באיתור?
 • משימה לשבוע הבא: איתור ארבעה תלמידים מתאימים בכיתה

מפגש 5 - הקמת הצוות

פיתוח יכולת גיוס ורתימה לצד התמודדות עם התנגדויות

 • פניה להורים ולתלמיד- גיוס לצוות ולמעשה לתהליך: איך נעשה זאת?
 • צפי: סוגי התנגדויות: זיהוי והתמודדות
 • כלים לשיחה אישית מקדימה: עם התלמיד ועם ההורה
 • יוצאים לדרך? כיצד נראה המפגש הראשון?

צוותי המשימה יוצאים לדרך – מפגשי הדרכה וסופר ויז'ן לאורך השנה, בתדירות שתקבע עם הצוות הטיפולי:

מפגש 6 - מפגש הדרכה 1

יד ביד - החזקת הצוות החינוכי, העשרה בכלים נוספים, הדרכה על הדרכה

 • שיתוף בחוויות
 • ניתוח השלב ההתפתחותי של צוותי המשימה: על פי מודלים בהנחיית קבוצות
 • אבחון הצורך הנוכחי של התלמיד
 • הצפת קשיים אישיים בתהליך: מה זה מעורר בי?
 • איסוף ושמירה עצמית בתהליך

מפגש 7 - מפגש הדרכה 2

לא לוותר - החזקת הצוות החינוכי, העשרה בכלים נוספים, הדרכה על הדרכה

 • למידת עמיתים: שיתוף בחוויות, ניתוח מקרה בוחן
 • למידת כלים נוספים מעולם האימון: מפת חשיבה, מפתח להצלחה, ניתוח התנהגות ועוד

מפגש 8 - מפגש הדרכה 3

כח האחריות - החזקת הצוות החינוכי, העשרה בכלים נוספים, הדרכה על הדרכה

 • למידת עמיתים: שיתוף בחוויות, ניתוח מקרה בוחן, סוגי התנגדות
 • זיהוי שחיקה בתהליך: כלים למתן מענה יעיל לשלב ולצרכים

מפגש 9 - מפגש הדרכה 4

כח ההתמדה - החזקת הצוות החינוכי, העשרה בכלים נוספים, הדרכה על הדרכה

 • למידת עמיתים: שיתוף בחוויות ניתוח מקרה בוחן
 • כח ההתמדה – אחריות אישית להצלחת התהליך

מפגש 10 - מפגש הדרכה 5

עצמאות - החזקת הצוות החינוכי, העשרה בכלים נוספים, הדרכה על הדרכה

 • יציאה לעצמאות: למה אני זקוק כדי להמשיך ללא הדרכה?
 • מה ההדרכה נותנת לי וכיצד אני יכול להשיג את הערכים הללו בדרכים אחרות?
 • עזרה עצמית – חיפוש מקורות השראה וכח

סילבוס התכנית